Cesta magickým lesem

Kouzelná cesta do barevného lesa Tvého podvědomí, kde se dějí zázraky.
 • ateliér Velké Přílepy (15 min od Prahy) 
 • 10 lekcí či jednotlivé lekce

Každá barva nese svou vibrační energii, kterou můžeme využít k léčení svého těla i duše.

Unikátní transformační kurz, který Ti pomůže prožívat život v radosti, lehkosti a naplnění toho, po čem toužíš.

Ukáži Ti pokrokové arte-terapeutické techniky, kterými jsem vyléčila své zraněné já a které pomohly již desítkám mých klientů. Celý příběh o léčení mé duše si můžeš přečíst zde.


V mých kurzech se zabývám tématy:

 • vědomé prožívání a přijetí emocí 
 • radost z tvoření místo tlaku na výkon
 • sebepřijetí místo pocitů nedostatečnosti
 • každodenní shon a stres za život v lehkosti
 • využívání intuice místo analytické mysli
 • vědomé tvoření reality, kterou stojí za to prožívat
 • naplňování svých potřeb místo soustředění se na potřeby všech kolem
 • energetickou práci bytí v sobě sama
 • relaxační a meditační techniky k uvolňování nervového systému
 • umění bytí v přítomnosti
 • návaznost mezi myšlenkami-emocemi-činy

Unikátní seberozvojový malovací kurz, který nemá v Česku obdoby. V kurzu Tě hravou a jemnou formou provedu arteterapeutickými technikami, které Ti pomohou v Tvé cestě za životem v sebenaplnění. V kurzu jsem něžným průvodcem, který naslouchá, podněcuje  a sleduje zázraky, které se dějí.

Proč magický les?


Magický les je v mé fantazii tvé podvědomí. Je to svět, kde roste mnoho zdravých a voňavých stromů, vzduch rozechvívá mnoho křídel barevných motýlů, slunce probleskuje mezi stromy a dopadá na měkoučký mech. Ve tvém lese je ale i plno temných míst. Jsou tam ponuré bažiny plné kalné vody, také smutné a staré stromy bez života. Ve tvém lese najdeš jedovaté houby, které tě ohrožují na každém kroku a je tam také pár černých nebezpečných míst, kde jsi ještě nikdy nebyla a vždy ses bála se tam podívat. 

Ve tvém lese je ukryta každá tvoje starost, bolest, myšlenka, také tvá radost a nadšení.  Odpočívají tam tvé zážitky, které jsi nasbírala od té doby, co obýváš tento svět, tvé poslání, důvod  proč jsi na tento svět přišla a také léčivé bylinky pro tvou duši.

Ve tvém lese někdy prší a někdy svítí sluníčko. A v největší hloubce a temnotě Tvého lesa je také ukrytý i klíč. Klíč ke tvému potenciálu, k tomu po čem toužíš, klíč k tomu, jak být tím, kým opravdu jsi. Je tam také ukryto tajemství tvého štěstí a pocitu nekonečné lásky.

Tvůj les je nyní přesně takový jaký má být, ale je možné v něm cokoliv změnit. Třeba zasadit více krásných květin, pokácet staré suché stromy a nechat mýtiny zalít slunečním svitem. Je tam možné udělat cokoliv Tě napadne.

Společně se podíváme do největších hlubin tvého podvědomí a odkryjeme to, co má být odkryto a přepíšeme to, co má být přepsáno.

Troufneš si vydat se se mnou na cestu do svého barevného lesa?

Co přesně kurz obsahuje

a jak spolu začneme tvořit spokojenější život

Kurz se skládá z 10 tematických lekcí - tedy 10 osobních setkání po 90 minutách. Kurz je individuální a jeho jediným účastníkem budeš TY. Proto se tak rychle dějí změny a zázraky. Bude to zkrátka celé o TOBĚ.

Na konci každé lekce dostaneš úkol na celý týden, který podpoří Tvůj transformační růst. Každá lekce zahrnuje studijní materiály, které Ti pomohou v růstu.

SESSION 1   Relaxační akvarel

V první lekci se seznámíš s akvarelovými barvami a vyzkoušíš si arteterapeutické techniky, které Ti usnadní  cestu k žití v lehkosti a radosti. 

 Vyzkoušíš si zážitek malování bez hranic a posuzování, pouze za účelem vlastní radosti bez nároku na výsledek. Prožití této zkušenosti a její opakování Ti umožní pocit integrovat i do dalších oblastí tvého života. 

Pomohu ti najít harmonizační barvu, skrze kterou přijímáš nejvíce aktuálně potřebnou pozitivní energii. Tyto znalosti můžeš následně využít např. při vybírání barvy oblečení či předmětů, kterými se obklopuješ. 

První lekce slouží k zaměření se na:

 • život v lehkosti bez tlačení na sebe sama
 • zvýšení Tvé kapacity reakce na nečekané změny
 • životní radost místo výkonnostních schémat

SESSION 2    Léčivé mandaly (1. část)

Mandaly jsou prastaré kruhové obrazce, které nám umožňují napojit se na své vlastní já v té nejčistší podobě a na zdrojovou energii. Mandaly jsou nosiči pozitivní energie a mají schopnost harmonizovat tělo a prostor, ve kterém se nachází.

Ve této lekci se naučíš tradiční způsob malování mandaly a zjistíš vliv barev a tvarů na své psychické zdraví. Zasvětím Tě do tajů posvátné geometrie a způsoby, jak lze tyto pradávné znalosti využít v léčení své duše.

Tato lekce ti pomůže v tématech

 • zařazení pocitu ,,flow" do běžného života
 • emoční stálosti
 • pocitu celistvosti a sebepřijetí

SESSION 3   Léčivé mandaly (2. část)

Mandaly nám předávají svou moudrost klidu, harmonie a vnitřní očisty. Při malování mandal můžeme nahlédnout do své duše a zažít očistný pocit sjednocení. Ukazují nám své pravé já a pomáhají při hledání naší vnitřní pravdy.

 V této lekci se naučíš způsoby, jak využít její energii pro své psychické zdraví. Pravidelné malování mandal Ti pomůže zvýšit životní spokojenost a usnadní Ti práci se svými emocemi. 

Lekce ti odpoví na otázky

 • jak harmonizovat prostor, ve kterém žiješ
 • jak využívat sílu mandal v meditaci
 • jak urychlit pomocí mandal svůj osobní růst

SESSION 4   Myšlenková mapa

V lekci Ti vysvětlím princip dopadu našich myšlenkových schémat na naše emoce, činy a celý náš život. Naučíš se využívat svých myšlenek k tvoření toho, po čem právě toužíš. Pokud máš myšlenky a přesvědčení ve své moci, jsi MOCná(ý), pokud jsi otrokem svých myšlenek, nežiješ pravděpodobně život, který si přeješ.

Lekce Ti pomůže v

 • prospěšné práci se svými myšlenkami
 • pochopení principu zákona přitažlivosti v praxi

SESSION 5    Emoční paměť

V lekci Ti ukáži vědomou práci se svými emocemi a způsoby, jak můžeš pomocí barev emoce bezpečně vyjadřovat a přijímat. 

Opět zapneme naši nejcennější životní navigaci - naše emoce. Když tuto navigaci používáme v náš prospěch, pomáhají nám emoce orientovat se v životě, dělat správná rozhodnutí, poznávat situace překračování našich hranic, udržovat nás v bezpečí atd. 

Pokud nám však v dětství někdo řekl, že jsou naše emoce špatné a že my jsme špatní, když je prožíváme, pravděpodobně tento dokonalý systém nefunguje ve tvůj prospěch, ale proti tobě.

Vrátíme se do útlého dětství, kdy jsme naše emoce vyjadřovali svobodně a přijmeme sami sebe bez podmínek.

Lekce Tě podpoří ve:

 • vědomé práci s těžkými emocemi
 • přijímání svých emocí a jejich pouštění 
 • vyčištění své minulosti od negativních vlivů
 • práci s potlačenými emocemi z dětství
 • znovu-zapnutí naší emocionální navigace
 • prožívání šťastnějšího emocionálního života
 • svobodném vyjadřování sebe sama

SESSION 6    Emoční vzorce

V této lekci se ponoříme do Tvých starých emočních schémat a vzorců, které Ti už nesloží a stahují Tě dolů. Ukáži Ti arteterapeutické techniky, které mají moc přepisovat naše staré vzorce a nahrazovat je novými. Budeme se vracet do dětství a otevírat staré emoce, které nám mohou ještě dnes způsobovat strachy a těžké situace.

V lekci Ti ukáži

 • arteterapeutickou práci na přepis bolavých vzorců
 • jak zvýšit Tvou psychickou odolnost
 • jak nastartovat proces bezpodmínečného sebepřijetí

SESSION 7    Poslání a záměr

Věřím tomu, že každý máme nějaký talent a poslání. A věřím tomu, že když si to dovolíme, jsme v tom úspěšní. V této lekci se zaměříme na hledání Tvého potenciálu, záměru a poslání. Nemusíš se bát, změny není nutné provádět hned a rychle. Ale uvidíš, jak je cesta za Tvým posláním návyková.

Lekci si procítíš jak,

 • začít tvořit práci svých snů 
 • pocítit sebenaplnění z milované činnosti
 • zařadit stavu FLOW mezi běžné činnosti
 • zvýšit svou sebedůvěry

SESSION 8    Zdrojové napojení

Nevšední zážitek, ve kterém se staneš součástí přírody a začneš ji vnímat v hlubším propojení. Díky lekci se naučíš lépe chápat své vlastní prožitky a přijímat čistou energii přírody, která je tu pro všechny a která ti pomáhá v uvolnění a napojení na sebe sama.

Celý kurz probíhá v přírodě a začíná krátkou procházkou po tiché krajině. Poté Tě čeká meditace na zklidnění mysli a naladění se na okolní přírodu. Malovat budeme akvarelovými barvami, vyzkoušíš si relaxační techniky, které Ti usnadní práci se svými emocemi a naučíš se napojit na přírodní zdroj energie, který Ti pomůže cítit se ve svých běžných dnech více uvolněně. 

V kurzu se naladíme na čistou energii přírody a budeme malovat obraz v souladu v nejvyšším napojením. Zažiješ pocit klidu a přijetí, který si můžeš odnést i do svého běžného života.

Lekce Ti pomůže:

 • naučit se čerpat energii z přírody 
 • propojit se se svojí pravou podstatou
 • zažít pocit napojení na život kolem a pocítit princip jednoty
 • pocit sebepřijetí a ,,vše je v pořádku"

SESSION 9    Pole pozornosti

V této lekci Ti ukáži jakou moc má psychohygiena v našem běžném životě. Náš mozek nedokáže odlišit to, co opravdu prožije a to, co vidí např. v televizi. Z toho vyplívá, že naše emoce jsou často ovládány tím, že věnujeme pozornost činnostem, které snižují naše pozitivní emoce a vedou k vyšší produkci strachu a  úzkosti.

Zaměříme se na tvorbu vnějších podmínek, ve kterých se budeš cítit příjemně.

Vyzkoušíš si:

 • důsledek omezení negativních vlivů na minimum
 • tvorbu vnějších vlivů

SESSION 10    Kotva

V poslední lekci Tě naučím ukotvovat se sam(a) v sobě a navracet svou energii zpět z minulosti, budoucnosti, ze všech situací a od všech lidí. Ukáži Ti techniky malovací relaxace, kterou budeš moci používat pro své uvnitřnění a uvolnění negativních emocí z těla. V lekci budeme otevírat Tvé srdce a kotvit se v bezpečném prostoru v nás.

V lekci se naučíš:

 • oddělit se emocionálně od náročných vjemů
 • snáze zvládat vypjaté situace
 • navracet se sám(a) k sobě v nepříznivých situacích
 • čerpat pocit sebehodnoty a sebelásky ze svého nitra

Kurzem provází Kristýna Velíšková


česká malířka, lektorka osobního rozvoje a autorka unikátních projektů Plant art a Arte harmony courses. Kromě toho také maminka dcerky Elisabethky a manželka skvělého muže.

,,Mým posláním je malovat energetické obrazy, které harmonizují emoce a aktivují potenciál vaší duše.

Zasvětila jsem svůj život zkoumání duševních a emočních mechanismů a způsobů, jak se vymanit z pout starých vzorců a zranění minulosti, naplno odemknout svůj potenciál a tvořit život v lásce, klidu a hojnosti.

To vše vám předávám ve svých harmonizačních kurzech malování.

Je mi ctí, že vás mohu doprovázet na vaší cestě ke šťastnějšímu životu."

Číst o Kristýně více


Co jste mi napsali...

Váš kurz mě moc potěšil. Tato technika malování mě moc bavila a cítila jsem se po celou dobu velmi uvolněně (když pominu stres s hledáním místa :) Potěšily mě i výsledky mých obrázků, i když to nebylo cílem. ale přesto mám je doma vystavené a těším se na druhý kurz. Karolína T.

Karolína Táborská  

Dobrý večer, ještě jednou mockrát děkujeme za dnešní malování, moc jsme si to s dcerou užili....já mám pocit, že mám zpomalený mozek ještě teď, je to prima pocit :). ....bylo neuvěřitelné vnímat, jak se Šárkou pracujete. Jednak mockrát díky a druhak máte dle mého názoru opravdu velký dar a moc si vážím toho, že u vás můžeme trávit náš společný čas. Díky M. . 

Martin Ducháček a dcera (10 let)

S kurzem jsme byly velmi spokojené, já i dcera. Paní lektorka je velmi šikovná a hodná. Všechny kurzy byly úžasné. Posunula jsem své hranice a cítím se zase o trochu lépe.

Bára Maindlenová (s dcerkou 15 let)

Chodím na kurzy malování už dlouho, ale líbil se mi tento psychologický přesah, kdy se mohu kromě hezkého času posunout i na své cestě. Kurz doporučuji a oděkování patří hlavně milé lektorce! Jen bych uvítala kurz delší. Přijde mi, že bych potřebovala více času.. 

Míša Zemanová

Dobrý den, ano kurz se mi moc líbil :). Jsem ráda, že jsem Vás poznala a děkuji za zpestřené jarní prázdniny. Rozhodně mám o čem přemýšlet.. 

Michaela Opácková

Přišla jsem, abych se naučila dělat akvarel, ale naučila jsem se mnohem více. Zmizel můj problém, že jsem pořád ve spěchu a nemohu se zastavit. 

Monika Seidlová


Na můj další projekt - Výtvarný ateliér Barevné malování se můžete podívat zde.

Ceník


Kurz 10 lekcí 90 min

individuální - 1 účastník v lekci

1.900 Kč/ lekce 

1 lekce zvlášť 90 min

individuální- 1 účastník v lekci

2.100 Kč/ lekce

V ceně jsou již zahrnuty veškeré barvy a malířské pomůcky.

V případě, že máš hmotnou nouzi a myslíš, že by Ti můj kurz pomohl, napiš mi zprávu.


Aktuálně

Počet volných pravidelných termínů od září 2023: 1

Lekce od 16.9. do 2.10. 2023 zrušeny z důvodu dovolené.


Hráškový ateliér

Inspirativní místo našeho kouzelného podkrovního ateliéru

Velké Přílepy (15 min od Prahy)