Sekci připravujeme

Webová ilustrace


Designové ilustrace nesmí postrádat šťávu a styl. Musí ladit k prohlížení ve společnosti toho nejušlechtilejšího Chardonnay či nejjemněji pražené kávy. 


Základem tvorby designových ilustrací je dobrý nápad, který nese poselství, pointu a zejména vytříbený vkus. Designová ilustrace je bezbřehá fantazie, nový úhel pohledu a začarovaná pravda o světě. Zkrátka nuda a všednost tady nemají své místo!